TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
  • RLC
  • AVON
  • FTTx řešení
  • WDM Systémy
  • Realizace a služby
  • Školení

Slovník pojmů

 
A ­­­· B ­­­· C ­­­· D ­­­· E ­­­· F ­­­· G ­­­· H ­­­· CH ­­­· I ­­­· J ­­­· K ­­­· L ­­­· M ­­­· N ­­­· O ­­­· P ­­­· R ­­­· Ř ­­­· S ­­­· Š ­­­· T ­­­· U ­­­· V ­­­· W ­­­· X ­­­· Y ­­­· Z
 

Attenuation, Loss, Gain / Útlum, Ztráty, Zisk

Pokles resp. zesílení elektromagnetického nebo optického výkonu mezi dvěma body; Vyjádření změny výkonu v průběhu optické trasy jako poměr hodnot ve dvou bodech. Útlum/ztráty/zisk se obvykle vyjadřuje v logaritmických jednotkách – decibelech (dB).
 

Bandwidth (of an optical fibre) / Šířka pásma optického vlákna

Přenosová kapacita média přenášejícího data; Hodnota, která se číselně rovná nejnižšímu modulačnímu kmitočtu, na němž hodnota přenosové funkce v základním pásmu optického vlákna klesá na určitou úroveň, obvykle na polovinu hodnoty nulového kmitočtu. V mnohavidových vláknech je určena převážně vidovým zkreslením a materiálovou disperzí, udává se v MHz.km. V jednovidových vláknech je určena převážně materiálovou a vlnovodnou disperzí, udávají se hodnoty disperzí.
 

Coupler (Splitter) / Vláknová odbočnice

Optická součástka s jedním nebo více vstupy a více výstupy, která v definovaném poměru rozděluje příchozí optický výkon do jednotlivých optických výstupů.
 

Coupling Ratio / Dělící poměr

Poměr optického výkonu vystupující z jednotlivého výstupního portu vláknové odbočnice k celkovému výstupnímu výkonu všech výstupů, uváděný v procentech.
 

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) / Hrubý vlnový multiplex

Systém vlnového multiplexu s 18 vlnovými délkami v rozsahu 1270 až 1610 nm. Odstup mezi jednotlivými kanály je 20 nm. Byl vyvinut jako cenově levnější varianta systému DWDM. Systém CWDM je jako doporučení definován v dokumentu ITU‑T Recommendation G.694.2 a G.695.
 

Directivity / Směrovost

Velikost části optického výkonu, který je přenášen z jednoho optického vstupu na jiný optický vstup.
 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) / Hustý vlnový multiplex

Vlnový multiplex s mnoha přenosovými kanály. Odstup mezi jednotlivými optickými kanály je definován v GHz. První systémy používaly odstup 200 GHz a typicky do 20 kanálů, Dnešní systémy používají odstup 100 GHz, resp. 50 GHz. Systém frekvenčního rastru DWDM je jako doporučení definován v dokumentu ITU‑T Recommendation G.694.1.
 

Channel / Přenosový kanál

Komunikační cesta nebo signál, který je přenášen komunikačním systémem. Běžně se rozumí oba směry komunikace (příjem a vysílání). V případě systému WDM s použitými dvěma vlákny využívá jeden přenosový kanál jednu vlnovou délku. Pro jednovláknový systém WDM jeden komunikační kanál využívá obvykle dvě vlnové délky.
 

Channel Spacing / Kanálová rozteč

Rozestup mezi středními vlnovými délkami (nebo frekvencemi) mezi sousedními přenosovými kanály.
 

Laser / Laser

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – světelný zdroj vytvářející úzký svazek koherentního světla pomocí stimulované emise.
 

Multiplexing / Multiplexing

Proces, kdy se dva nebo více signálů přenášejí přes jednu komunikační linku.
 

nm / nm

Jednotka vzdálenosti (jedena miliardtina metru). Jednotka nanometru je používaná pro definování vlnové délky optického záření.
 

Optical Demux / Demultiplexer

Optická součástka, která odděluje dvě nebo více vlnových délek z příchozího optického signálu do samostatných výstupních vláken.
 

Optical Mux / Multiplexer

Optická součástka, která kombinuje dva nebo více signálů s různými vlnovými délkami do jednoho optického vlákna.
 

Optical repeater / Optický opakovač

Aktivní zařízení, obsahující jeden nebo více zesilovačů, jejich vstupní a výstupní signály jsou optické. Většinou je opakovač postaven na bázi převodu optického signálu na elektrický a dále zpět na optický. Výstupní optický signál oproti vstupnímu signálu může mít i jinou vlnovou délku, ale má stejnou rychlost a charakteristiku. V zásadě se rozlišují tři typy optických opakovačů podle vlastností:

1R repeater (Reamplify)
Optický opakovač, který pouze zesiluje průchozí optický signál

2R repeater (Reamplify + Reshape)
Optický regenerační opakovač, který zesiluje průchozí optický signál a obnovuje tvar přijímaných impulsů.

3R repater (Reamplify + Reshape + Regenerate)
Opakovač optického signálu s funkcí zesílení, obnovení tvaru a obnovení časování tohoto průchozího signálu
 

Transponder (DWDM) / Transpondér

Optická součástka, která kombinuje dva nebo více signálů s různými vlnovými délkami do jednoho optického vlákna.
 

UDWDM (Ultra Dense Wavelength Division Multiplexing) / Ultra hustý vlnový multiplex

Velmi hustý vlnový multiplex s rozestupem menším než 25 GHz mezi optickými kanály.
 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) / Vlnový multiplex

Princip, kterým se několik nezávislých optických signálů s různou vlnovou délkou přenáší společným optickým vláknem. Typicky pro WDM systém jsou použity dvě až tři vlnové délky (např. 1310 nm a 1550 nm v jednovidových vláknech). Pro větší počet přenášených signálů se používají systémy CWDM a DWDM.
 

WWDM (Wide Division Multiplexing) / Široký vlnový multiplex

Vlnový multiplex s několika vlnovýmí délkami, které mají větší rozestup mezi kanály než 20 nm. Např. se jedná o rozhraní ethernetu 10GBASE-LX4 se čtyřmi vlnovými délkami s odstupem 25 nm.