TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
 • RLC
 • AVON
 • FTTx řešení
 • WDM Systémy
 • Realizace a služby
 • Školení

Realizace a služby

Oddělení Realizace a služby, které je jedním ze základních pilířů společnosti RLC Praha a.s., svoje každodenní aktivity v plné míře podřizuje budování dlouhodobých vztahů se svými stávajícími a novými obchodními partnery.

Našim hlavním cílem je realizace komplexních řešení a poskytování služeb v oblasti slaboproudých systémů a v oblasti metalických a optických rozvodů v požadovaném rozsahu, při dodržení vysokých standardů, zejména v oblasti kvality.

Služby poskytované oddělením Realizace a služby se ve stručnosti dají shrnout do následujících čtyřech oblastí.

 • Poradenství a konzultace
 • Projektová řešení a realizace projektů
 • Speciální služby

Pro informaci Vás, našich stávajících i potencionálních budoucích obchodních partnerů – zákazníků, přikládáme také následující odkazy.

 • Produkty a dodavatelé
 • Reference

Oddělení Realizace a služby nabízí v rámci komplexních služeb provedení revizí na stávajících, nebo nově instalovaných systémech. Nedílnou součástí těchto revizí jsou měřící protokoly a závěrečné zprávy. Celý proces probíhá při dodržení platných norem a předpisů.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Posouzení a porovnání systémů

Potřebujete se rozhodnout, zda je pro Vás vhodný systém, který zamýšlíte implementovat ve Vaši firmě?
Potřebujete se rozhodnout mezi dvěma a více systémy, který z nich je pro Vás nejvhodnější?
Potřebujete odborné posouzení instalovaného systému ve Vaši firmě?

Pokud hledáte odpovědi na výše uvedené otázky, kontaktujte specialisty oddělení Realizace a Služby. Dlouholeté praktické zkušenosti a množství realizovaných akcí, jako i neustálé odborné studium je u našich pracovníků předpokladem k poskytnutí kvalitních informací v dané oblasti.

Zpracování podkladů pro výběrová řízení

Plánujete vyhlášení výběrového řízení pro realizaci projektu datové infrastruktury ve Vaší firmě?
Plánujete Vaši účast ve výběrovém řízení jako dodavatel projektu datové infrastruktury pro Vašeho obchodního partnera?
Potřebujete vypracovat agendu pro výběrové řízení?

Nabízíme odbornou spolupráci a pomoc při Vašich aktivitách spojených s Vaší účastí ve výběrových řízeních, ať už se jedná o výběrové řízení ve Vaší režii, nebo se jedná o případy, kdy výběrové řízení vyhlašuje Váš obchodní partner.

Studie datových sítí

Potřebujete zpracovat studii, nebo návrh pro Vaše rozhodnutí, jaký projekt datové sítě zrealizujete ve Vaší firmě?
Je Vaším úkolem vypracování odborné studie pro novou, nebo stávající datovou síť?

V případě, že odpověď na výše položené otázky je v současné době pro Vás klíčová, Vám nabízíme možnost poskytnutí odborné spolupráce našich specialistů při tvorbě studií datových sítí. Vypracované odborné studie mohou být pro Vás důležitým informačním vodítkem při Vašem dalším rozhodovaní, jakým způsobem nebo jakou formou pokračovat dále k plánovanému cíli nebo k vlastní realizaci.

Revize stávajících systémů

Potřebujete provést revizi instalovaného slaboproudého systému ve Vaší firmě?
Požaduje od Vás revizi Váš obchodní partner?
Schází Vám dostatek informací které se týkají revizních zpráv?

Oddělení Realizace a Služeb nabízí v rámci komplexních služeb provedení revizí na stávající, nebo pro nově instalované systémy. Nedílnou součástí těchto revizí jsou měřící protokoly a závěrečné zprávy. Celý proces probíhá při dodržení platných norem a předpisů.
PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ A REALIZACE

Projektová řešení

Potřebujete najít vhodné projektové řešení pro plánovanou instalaci kabelážního systému, nebo IT implementaci ve Vaší firmě nebo domácnosti?

Potřebujete si ověřit správnost navrhovaného projektového řešení, nebo se rozhodujete mezi dvěma a více řešeními, které z nich je pro Vás nejvhodnější?

Pokud hledáte odpovědi na výše uvedené otázky, kontaktujte specialisty oddělení Realizace a Služby. Dlouholeté praktické zkušenosti a množství realizovaných akcí, jako i neustále odborné studium, je u našich pracovníků předpokladem poskytnout Vám velké množství kvalitních informací v dané oblasti.

Realizace

Plánujete realizaci projektu datové infrastruktury ve Vaší firmě?
Plánujete Vaši účast na realizaci jako dodavatel projektu datové infrastruktury pro Vašeho obchodního partnera?
Potřebujete vypracovat agendu týkající se realizace projektu?

Nabízíme Vám přímou realizaci projektů na základě Vašich projektových podkladů. Máme dlouholeté praktické zkušenosti a vysoce profesionální tým vyškolených pracovníků, kteří dávají záruku, že realizační akce proběhnou dle Vašeho zadání. Dále Vám nabízíme odbornou spolupráci a pomoc při Vašich aktivitách spojených s Vaší účastí v přímých realizacích projektů datové infrastruktury.
SLUŽBY

Služby

V oblasti služeb Vám nabízíme poměrně široké spektrum dílčích aktivit, které můžete využít v případech, kdy potřebujete najít správné řešení, nebo hledáte rozhodnutí jakou formou zrealizovat Vaše plány v IT oblasti.

Naši nabídku v oblasti služeb lze rozdělit do těchto aktivit:

 • Posouzení a porovnání systémů,
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení,
 • Studie datových sítí,
 • Revize stávajících systémů,
 • Dohled a monitoring komunikačních systémů.