TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
  • RLC
  • AVON
  • FTTx řešení
  • WDM Systémy
  • Realizace a služby
  • Školení

Přístupové sítě

Optické přístupové sítě představují síťovou infrastrukturu propojující jednotlivé koncové body – byty domy a komerční prostory se síťovým distribučním bodem. Tyto sítě jsou určené zejména pro nasazení systémů FTTx – GPON, PtP, EPON. Budují se často jako univerzální otevřená síťová infrastruktura – „Open Access“, kterou může sdílet více poskytovatelů služeb, kdy je možné na ni nasazovat různé přenosové technologie. Při navrhování optických přístupových sítí je kladen požadavek na pokud možno nejnižší instalační a provozní náklady, což se promítá do konstrukce používaných komponentů. Přístupovou síť je nutné navrhovat a instalovat jako celoplošnou, pokrývající určité území, obec nebo městskou část, a to bez ohledu na to, jaké bude skutečné vytížení v době instalace. Obvyklý je proto přístup vybudování klíčové infrastruktury a příprava pro budoucí snadné rozšíření. K plánování přístupové sítě je vhodné přistupovat soustavně a používat jednotné komponenty a technologie. Významně to ovlivní celkové náklady na instalaci a následný provoz a údržbu.

Součásti této infrastruktury jsou optické kabely a chráničky, zemní spojky, optické rozvaděče určené pro venkovní montáž, závěsné kabely, markery pro značení tras, vyhledávače atd.

 

Pokud byste o přístupových sítích a jejich instalacích chtěli vědět více, případně byste od nás chtěli radu, studii, cenovou nabídku či jinou službu, neváhejte nás kontaktovat pomocí  kontaktního formuláře, na e-mailu obchod@rlc.cz nebo tel. čísle (+420) 271 001 211. Více konkrétních informací o jednotlivých produktech naleznete přímo v e-shopu, kde jsou k dispozici i produktové listy ke stažení.

 

Optické mikro kabely

Mikrokabely jsou optické kabely konstruované tak, aby je bylo možné zafukovat do mikrotrubiček. Jedná se o odlehčené konstrukce s poměrně velkým počtem vláken, která jsou umístěna do tenkého kablíku.

 

Optické drop kabely samonosné a závěsné

Tyto kabely jsou většinou konstruované jako ploché, s poměrně silnými dielektrickými nosnými prvky. Jsou určené pro přímé zavěšení mezi budovami, sloupy, apod. Drop kabely obvykle obsahují pouze jedno nebo dvě vlákna, a slouží jako přívod k uživatelské přípojce v bytě nebo domě.

 

Mikro trubičky

Mikrotrubičky jsou HDPE trubky poměrně malého průměru, určené pro zafukování mikrokabelů. Obvykle se instaluji jako svazky trubiček. Pro přístupové sítě se používají trubičky se silnější stěnou, vhodné pro přímou pokládku do země.

 

Napínáky pro závěsné kabely

Pro zavěšení samonosných kabelů na sloupy a budovy slouží zvláštní napínáky, které zajišťují správné uchycení kabelů.

 

Zemní optické spojky a příslušenství

Pro vytvoření rozbočení a spojení vícero optických kabelů se používají zemní spojky. Tyto spojky obsahují kazety a držáky na svary, prostor pro rezervy, a vodotěsné průchodky. Zemní spojky se ukládají do kabelových komor, nebo přímo zakopávají do země.

 

Markery a vyhledávače

Pro značení tras zemních vedení se do výkopů zároveň s kabely ukládají speciální markery, které se posléze dají vyhledávat hledačkami.

 

Nástěnné optické rozvaděče

Nástěnné optické rozvaděče se instaluji na fasády domů, do sklepů nebo na jiná nekrytá místa.

 

Venkovní kabinety

Pro venkovní rozbočovací body se používají venkovní rozvaděče, které splňují nároky na vodotěsnost a všeobecnou mechanickou a tepelnou oddolnost. Jsou to venkovní uliční rozvaděče, venkovní spojky, apod.