TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
  • RLC
  • AVON
  • FTTx řešení
  • WDM Systémy
  • Realizace a služby
  • Školení

FTTx řešení

Operátoři a poskytovatelé internetových služeb jsou dnes postaveni před novou výzvu. Jak zajistit uživatelům přístup k novým, pokročilým službám, které jsou dnes na trhu nabízeny. To je k moderním triple-play službám – k internetu, transportu HD videa (CATV / IPTV), Cloud službám a hlasovým telefonním službám (VoIP). Ty jsou mnohdy poskytovány různými subjekty a kladou velké nároky na budované optické distribuční sítě, jejich komponenty a vzájemnou kompatibilitu.

Významně vzrůstají požadavky domácích uživatelů, ale i firemních zákazníků na přenosovou rychlost, To je způsobeno užíváním chytrých Smart telefonů a tabletů, s množstvím aplikací vyžadujících rychlé připojení pro vzájemnou komunikaci na sociálních sítích, ukládaní alb obrázků a filmů či sledování HD videí. Firemní uživatelé pak stále více přesouvají své souborové služby do nabízených úložišť, provozují vzdáleně CRM a účetní systémy a využívají nabídky poskytovatelů na vzdálený provoz elektronické pošty.

Požadavky na přenos Ultra HD videa a 3D videa do jednotlivých domácností ukazují, že současná nabízená přenosová rychlost 30Mbps (100Mbps) bude směřovat v příštích letech k přenosovým rychlostem 500Mbps – 1Gbps.

 

FTTx – Fiber To The x

FTTx je síťová architektura, vystavěná na optických vláknech, namísto klasických metalických vodičů. Nabízí tak bezkonkurenční šířku pásma, pro přenos jak Triple play aplikací, tak i budoucích nároků cloudcomputingu a transportu videa ve vysokém rozlišení. FTTx je obecný pojem, kde za x dosazujeme proměnnou, v závislosti na vzdálenosti optického vlákna od koncového uživatele. Obecně se dá hovořit o několika nejčastějších typech:

FTTD – Fiber To The Desk, FTTU – Fiber To The User

V případě těchto dvou variant je optická přípojka zakončena až u uživatele. Řešení FTTD vychází z požadavku, aby optické vlákno bylo přivedeno až do síťové zásuvky v blízkosti pracovního místa. Odtud se pak, s pomocí  malého mediaconverteru nebo přímo, podle typu síťové karty (klasická metalická – s konektorem RJ45 nebo optická), připojuje koncové zařízení (pracovní stanice, PC, MAC).

FTTU je pak obecným označením pro přivedení optického vlákna bezprostředně ke koncovému uživateli.

FTTH – Fiber To The Home

Při řešení FTTH je vlákno přivedeno až do domu uživatele, nejčastěji zakončené v gatewayi, CPE (ONT) nebo mediakonvertoru, ideální pro PON řešení, možné i jako P2P aktivní síť (výrazně dražší řešení).

FTTO – Fiber To The Office

Obdobně jako architektura FTTH přivádí i varianta FTTO optické vlákno přístupové sítě přímo až ke koncovému uživateli. FTTO je primárně určeno k připojení firemního sektoru, úřadů, škol, nemocnic apod. Požadavky na nejen přenosové  parametry takového připojení jsou odlišné. Důraz je kladen na větší šířku pásma, spolehlivost, ochranu proti výpadkům pomocí zálohování, lepší odezvy apod.

FTTP – Fiber To The Premises

Touto zkratkou jsou souhrnně označovány FTTH a FTTO, někdy je označení použito pro kombinaci obou.

FTTB – Fiber To The Building

První možná kombinace optické a navazující metalické sítě – vlákno zavedené do sklepa nebo na patu budovy, odtud pak metalický rozvod – u nás velmi časté, jako připojení panelových domů – zákazníci jsou z agregačního switche nejčastěji připojeni právě pomocí metalického vedení.

FTTC – Fiber To The Curb, FTTCab – Fiber To The

Optický kabel je zakončen ve venkovním rozvaděči, který je schopen přivést konektivitu (na stávajících DSL, CAT.5e rozvodech) cca do 300m od rozvaděče a schopen obsloužit stovky zákazníků.

FTTN – Fiber To The Node/Neighborhood

Tato topologie je schopna obsluhovat větší perimetr – až celou “poslední míly”, často je užito stávající připojení kabelových televizí (HFC sítě, ale i xDSL).

 

Typy FTTx sítí

obr.: Typy FTTx sítí

 

Mezi základní prvky pro realizaci pasivní optické sítě patří:

Optická distribuční síť – ODN. Jedná se o soubor všech přenosových prostředků a prvků na cestě mezi optickým linkovým zakončením – OLT a optickými síťovými zakončeními a síťovými jednotkami – ONT, ONU. Patří sem zejména optická vlákna, pasivní optické rozbočovače (splitter), vlnové filtry, konektory a jiné pasivní prvky.

Optické síťové zakončení – ONT. Představuje zařízení na straně účastníka. Jeho hlavním úkolem je adaptace protokolů mezi optickou přístupovou sítí a rozhraním, příp. lokální sítí koncového uživatele.

Optická síťová jednotka – ONU. Jedná se o obecný název pro koncové zařízení na zákaznické straně optické sítě, mající stejné funkce jako optické síťové zakončení. Na rozdíl od ONT však realizuje připojení koncového uživatele prostřednictvím navazující metalické či bezdrátové sítě, může například kombinovat technologie xDSL (Digital Subscriber Line), Ethernet či WiFi (Wireless Fidelity) a obecně může připojovat větší množství koncových uživatelů.