TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
  • RLC
  • AVON
  • FTTx řešení
  • WDM Systémy
  • Realizace a služby
  • Školení

Publikujeme

 

Optická vlákna – stačí pouze jedno?

23.9.2014, autor: Ing. Jaromír Šíma, vedoucí vývoje, RLC Praha a.s., článek byl publikován 23.9.2014 na serveru www.hw.cz

 

Pro klasické komunikační a přenosové systémy se používají dvě optická vlákna, jedno pro vysílání a druhé pro příjem signálu do zařízení. Co když ale máme nedostatek optických vláken a chceme jedno vlákno ušetřit ? Máme na výběr několik možností, jak to můžeme zařídit.

Propojení dvou media konvertorů pomocí dvou optických vláken

Propojení dvou media konvertorů pomocí dvou optických vláken

 

 

 

 

 

 

 

 

Optický Coupler nebo Cirkulátor

Jeden ze způsobů, jak komunikovat pouze po jednom optickém vlákně, je použít tzv. Coupler neboli také Splitter, česky se také říká „vláknová odbočnice“. Coupler (Splitter) je optická pasivní součástka, která bývá obvykle vyrobena pomocí svaření dvou optických vláken do sebe, až se „potkají“ jádra optických vláken. Optický signál, který přichází z jednoho vlákna, se ve vláknové odbočnici rozdělí do dvou odchozích vláknen. Poměr dělení optického výkonu do dvou výstupních vláken může být různý, podle potřeby. Používá se tak kromě běžného dělícího poměru 50/50 % (stejný výstupní výkon do obou vláken) také poměr jiný, např 10/90 %, 30/70 % a nebo i 1/99 %.

 

Coupler / Splitter – princip dělení signálu do dvou vláken

Coupler / Splitter – princip dělení signálu do dvou vláken

Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a dvou Cirkulátorů

Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a dvou Cirkulátorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z principu funkce Coupleru vyplývá, že při použitém poměru dělení optického signálu 50/50 % bude vložný útlum takového Coupleru cca 3,5 až 4,5 dB, v závislosti na typu vlákna. Tři decibely útlumu jdou na vrub skutečnosti dělení výkonu na 50 %, zbytek spadá na vlastní ztráty součástky. Pro celou optickou trasu potom musíme počítat s přidaným útlumem cca 7 až 9 dB. V mnoha případech ale nemáme k dispozici takovou výkonovou rezervu na optické trase. Pro jednovidová vlákna lze použít místo Coupleru tzv. optický Cirkulátor, který je sice dražší, než optický Coupler, ale umí rozeznat směr šíření optického signálu ve vlákně a rozdělit ho na příslušný vstup a výstup. Vložný útlum optického Cirkulátoru je cca 1 dB, na celou optickou trasu nám tedy stačí výkonová rezerva 2 dB.
Použití optických Couplerů nebo Cirkulátorů pro komunikaci na jednom vlákně má ještě jednu záludnost a tou je zpětný odraz na optické trase. Větší zpětný odraz, zejména na optických konektorech v trase může způsobit přeslechy mezi směry vysílání a příjmu a zvýšení chybovosti přenosu. Naopak pokud máme v trase dostatečnou výkonovou rezervu a malé odrazy, můžeme s výhodou použít optické Couplery nebo Cirkulátory pro stávající zařízení beze změny optického výstupu nebo výměny optických transceiverů.

Systém vlnového multiplexu WDM

V případě, kdy můžeme zvolit nebo vyměnit použitý typ optického transceiveru v zařízení, lze použít princip vlnového multiplexu WDM, kdy jsou použity dvě různé vlnové délky a pro jejich oddělení je použit WDM pásmový filtr. Obvykle je tento pásmový filtr zabudován přímo v optickém transceiveru (tzv. BiDi optický Transceiver), který tak má již pouze jeden optický konektor na výstupu. Zařízení je nutné provozovat v páru proti sobě, kdy např. transceiver na jedné straně trasy vysílá na vlnové délce 1550 nm a přijímá na vlnové délce 1310 nm (TX 1550/RX 1310). Na druhé straně trasy je nutné použít transceiver, který vysílá na vlnové délce 1310 nm a přijímá vlnovou délku 1550 nm (TX 1310/RX 1550).

Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a BiDi WDM systému

Propojení dvou media konvertorů pomocí jednoho vlákna a BiDi WDM systému

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z výhod použití WDM systému oproti použití Coupleru nebo Cirkulátoru je to, že výběrem použitých součástek lze minimalizovat přeslechy mezi kanály a celý systém také není tak citlivý na zpětné odrazy na optických konektorech v přenosové trase.
Pro kombinaci více přenosových kanálů do jednoho vlákna lze použít i náročnější systém vlnového multiplexu. Systém CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) může využít až 18 vlnových délek a systém DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) využívá i mnoho desítek vlnových délek.


 

WDM Systems Summit 2014
Pokud se zajímáte o problematiku přenosu optických vláken a WDM systémů, zveme Vás k účasti na odborné konferenci WDM Systems Summit 2014, kde si můžete vyslechnout řadu zajímavých přednášek, potkat se s odborníky a prohlédnout výstavky produktů partnerských firem.
Více informací o pořádané konferenci naleznete na www.wdmsummit.cz


 

Ethernet a IP protokol válcují všechny ostatní typy technologií

13.1.2013

 

Ing. Jaromír Šíma odpovídal na otázky portálu NETGURU na téma Ethernet a IP protokol válcují všechny ostatní typy technologií.