CZ  
TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
  • RLC
  • AVON
  • FTTx řešení
  • WDM Systémy
  • Realizace a služby
  • Školení

Zákonná a profesní

 

Školení řidičů referentských vozidel

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří využívají služební vozidla v době výkonu práce.
Účastníci školení se seznámení se: všemi změnami v zákonech tykajících se řidičů
zásadami bezpečné jízdy, zásadami poskytování první pomoci a atd.

Školení BOZP

BOZP vedoucí: Kurz je určen jako základní školení bezpečnosti práce pro zaměstnance na úrovni vedoucích pracovníků, jež jsou odpovědni za proškolování svých podřízených. Školení obsahuje informace dle příslušných požadavku Zákoníku práce – první pomoc, bezpečnost práce, požární ochrana atd.

BOZP zaměstnanci: Kurz splňuje základní školení bezpečnosti práce pro zaměstnance. Obsahuje informace dle platného Zákoníku práce. Je určen převážně pracovníkům a zaměstnancům. Školení obsahuje např.: obecné povinnosti pracovníků a zaměstnanců s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu.

Školení PO (Požární ochrany)

Školení požární ochrany by zaměstnanci měli absolvovat při nástupu do zaměstnání a následně nejméně jednou za dva roky, případně při změně pracoviště či pracovního zařazení. Během školení se zaměstnanci naučí např.: základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, požární nebezpečí z různých činností či použití hasících přístrojů a další.
Víte, že je povinností zaměstnavatele proškolit řidiče referenty a zaměstnance na BOZP a PO? Vyplývá to ze zákona!