TELEFON: (+420) 271 001 211 / E-MAIL: RLC@RLC.CZ   
 • RLC
 • AVON
 • FTTx řešení
 • WDM Systémy
 • Realizace a služby
 • Školení

Adaptační

Adaptační školení je určeno pro nové zaměstnance. Nový zaměstnanec by se měl díky kurzu naučit, jak to ve firmě funguje a takto se snadno zapojit do pracovního procesu. Víme, že první dny ve firmě pro nového zaměstnance jsou stresující. Proto poskytujeme toto školení novým kolegům pro ideální adaptaci do pracovního prostředí.

Adaptační školení obsahuje:

 • Seznámení se s firemní kulturou a celkové představení společnosti.
 • Seznámení se s produkty firmy a nastudování portfolia.
 • Školení interních pravidel, kodexů či směrnic.
 • Zaškolení na vnitřní procesy a kanály komunikace.
 • Školení řidičů, BOZP a PO.
 • Zaškolení na pozici do které zaměstnanec nastoupil.

Adaptační akademie obsahuje:

 • Nově příchozí zaměstnanec projde celým profesním postupem v prvním měsíci zaměstnání, tzn. že projde od recepce, až k ředitelské kanceláři vším. Každý člen týmu novému kolegovi ukáže, na čem sám pracuje. Tím se zaměstnanec seznamuje se svými kolegy, ale i s obsahem jeho práce.

 

Foto z adaptačního školení